απόπλους (алоплус][/*] ουσ. а. отплытие, отчаливание,


απόπλους (алоплус][/*] ουσ. а. отплытие, отчаливание,
[апоррипто] р. отвергать, отклонять,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.